Årsberetning 2017

Arbejdet med at sikre lægedækning er langt fra færdigt

Regeringens Lægedækningsudvalg kom i sin rapport med flere gode forslag til at sikre, at Danmark har de rette læger i fremtiden. Men arbejdet er ikke færdigt. Der mangler fortsat den analyse af det samlede behov for speciallæger i fremtiden, som er helt nødvendig for at sikre de rigtige læger overalt i sundhedsvæsenet.

For Lægeforeningen er det afgørende at sikre, at der er det rigtige og nødvendige antal speciallæger til de stadigt flere opgaver, som skal løses i sundhedsvæsenet. Der kommer flere ældre og flere patienter med kroniske sygdomme i de kommende år. Sundhedsvæsenet står også foran markante ændringer i strukturerne. De nye specialiserede supersygehuse er snart ved at være færdige. Det stiller større krav til kapaciteten og kvalifikationerne i det nære sundhedsvæsen. Samtidig efterspørger lægemiddelindustrien også flere læger.

Udvalg skulle komme med løsninger
Efter at Lægeforeningen pressede på over for sundhedsministeren, blev der i november 2015 nedsat et såkaldt lægedækningsudvalg, som fik til opgave at komme med løsningsforslag til, hvordan man sikrer de nødvendige speciallæger i hele landet. Lægeforeningen har siddet med i udvalget sammen med Danske Regioner, KL og Sundhedsministeriet. 

Flere gode forslag i rapport
I januar 2017 offentliggjorde udvalget sin rapport med en analyse af behovet for læger og 18 anbefalinger til, hvordan man kan fordele lægeressourcerne bedre på tværs af landet. Der er flere gode forslag i rapporten - bl.a. at der skal uddannes flere praktiserende læger, og at femårsfristen skal lempes. 

Særligt vigtigt er forslaget om at uddanne flere speciallæger i almen medicin. Det er afgørende, at der bliver mulighed for at uddanne flere speciallæger i de kommende år - specielt inden for almen medicin.

Lægeforeningen bakkede også op om udvalgets forslag om at sikre målrettede initiativer til at rekruttere og fastholde læger i udkantsområder. Det er vigtigt at skabe flere attraktive faglige miljøer for læger uden for de store byer. Som ung læge skal man kunne se en interessant karriere for sig i hele landet.

Analyse mangler fortsat
Lægeforeningen pegede dog også på, at der ikke er belæg i rapportens analyse for, at flere speciallæger i almen medicin skal uddannes på bekostning af andre speciallæger. Der er f.eks. på mange sygehuse store problemer med at rekruttere andre typer speciallæger. Senest har manglen på psykiatere fyldt i mediebilledet.

Lægeforeningen havde meget gerne set, at rapporten havde indeholdt grundige analyser, som kunne give et samlet overblik over de kommende års udfordringer med at sikre de rigtige speciallæger til hele landet. Når man skal vurdere, hvor mange speciallæger der bliver brug for, er det afgørende at tage højde for, at der bliver flere ældre, at danskernes sygdomsmønstre ændres, og at der sker ændringer i sundhedsvæsenets struktur. 

Lægeforeningen opfordrer derfor til, at Sundhedsstyrelsen og Uddannelses- og Forskningsministeriet leverer de nødvendige analyser af behovet for kapacitet på speciallægeuddannelsen og for det fremtidige optag på medicinstudiet. Det er en forudsætning for, at man kan få et troværdigt billede af, hvor mange læger og hvilken slags læger der bliver brug for fremover.