Beretning

Den mindtlige beretning

Årsberetning
Her på siden vil Lægeforeningens årsberetning 2018 blive offentliggjort 14 dage før mødet. Du kan både læse den online eller downloade en pdf-version af beretningen.

Mundtlig beretning
Formandens mundtlige beretning og formandens velkomsttale til årets lægemøde vil blive offentliggjort, når de har været afholdt på mødet.