Årsberetning 2017

Enkelte lægers uværdige opførsel kan skade tilliden til alle læger

Lægeforeningen besluttede i 2016 at indføre et værdighedskrav for læger, så det bliver muligt at tage afstand fra læger, som med deres handlinger skader tilliden til lægestanden. Samtidig skal Lægeforeningens Lægeetiske Nævn have mulighed for at tage flere sager op.

Misbrug af forskningsmidler, manglende omhu i samarbejde med lægemiddelindustrien og uberettigede opslag i journaler. Der har i de seneste år været en række eksempler på, at læger har opført sig på en måde, som har sat hele lægestanden i et dårligt lys.

Sagerne går ud over tilliden til alle læger. På baggrund af sagerne satte Lægeforeningen i 2014 gang i et arbejde, som skulle sætte fokus på, om der var behov for at forny den måde, som standen håndterer kollegial lægeetik på. Arbejdet mundede ud i, at Lægeforeningen på sit repræsentantskabsmøde i april 2016 besluttede at indføre et værdighedskrav for læger.

Mulighed for at tage afstand
Værdighedskravet skal styrke lægestandens arbejde for at gøre sig fortjent til tillid fra patienter, kolleger og samfundet. Det skal ske ved at skabe en mulighed for konkret at tage afstand, når en læges opførsel skader tilliden til lægestanden.

Den endelige formulering og indholdet af værdighedskravet er i løbet af 2016 blevet indkredset af en arbejdsgruppe i Lægeforeningens bestyrelse. Det konkrete værdighedskrav skal der tages stilling til på Lægeforeningens repræsentantskabsmøde i april 2017.

Lægeetisk Nævn skal kunne tage flere sager op
Sammen med værdighedskravet vedtog Lægeforeningens repræsentantskab også en række andre forslag til en mere aktiv selvjustits blandt læger. Blandt andet skal Lægeforeningens Lægeetiske Nævn kunne tage flere sager op end i dag. Lægeforeningen behandler i dag i sit Lægeetiske Nævn sager, hvor læger anmeldes for at overtræde foreningens etiske eller kollegiale regler. I dag er det ikke muligt for nævnet at reagere i sager, hvor en læge i forvejen har modtaget en sanktion, f.eks. er dømt ved en domstol.