Nyheder

Lægeforeningens nye ærespris er på foreningens årsmøde givet til Troels Kodal, uddannelsesansvarlig overlæge på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg. Han får prisen for sin store indsats for at rekruttere og fastholde yngre læger og for at skabe et attraktivt uddannelsesmiljø på byens sygehus.
28/04/17
Sygehusene er så pressede, at det kan gå ud over patienterne. Der må derfor sættes en stopper for kravet om, at sygehusene hver år skal levere to procent mere aktivitet, uden at der kommer ekstra penge. Det er budskabet fra Lægeforeningens formand, Andreas Rudkjøbing, på Lægeforeningens årsmøde.
28/04/17
Det seneste års tætte samarbejde internt i Lægeforeningen om blandt andet lægedækning og det nære sundhedsvæsen har vist, at lægestanden står stærkt, når den taler med en fælles stemme. Derfor skal samarbejdet styrkes, så Lægeforeningen kommer til at stå endnu stærkere. Det var budskabet fra...
28/04/17
Et meget stort flertal af læger og sygeplejersker mener, at kravet om to procents vækst i produktiviteten på sygehusene hvert år skal fjernes, viser nye undersøgelser. Mange oplever, at kravet påvirker kvaliteten af behandling og pleje.
28/04/17
Kun én ud af fem læger mener, at politikerne prioriterer forebyggelse af sygdom i tilstrækkelig grad, viser en ny Gallup-undersøgelse blandt læger. Lægeforeningen peger på, at effektiv forebyggelse er nødvendig, hvis politikerne for alvor vil bekæmpe de store folkesygdomme.
28/04/17
Speciallæger har hver især et ansvar for at holde sig fagligt ajour, så patienterne får den bedste behandling. Men regioner har også et stort ansvar, og desværre er det langt fra alle speciallæger, som har de nødvendige muligheder for systematisk kompetenceudvikling, viser ny undersøgelse....
25/04/17
Efter en række uheldige sager om bl.a. svindel med forskningsmidler skal Lægeforeningen tage stilling til et konkret værdighedskrav for læger. ”Én læges handlinger kan koste dyrt, når det gælder patienters og andres tillid til alle læger”, siger lægernes formand, Andreas Rudkjøbing.
20/04/17
Lægeforeningen afholder hvert år Lægemøde, hvor foreningens repræsentantskab drøfter og tager stilling til fælles stands- og sundhedspolitiske spørgsmål. I år afholdes mødet, som er åbent for alle, i Kolding den 28. og 29. april.
06/03/17