Nyheder

Det er på Lægemødet, at Lægeforeningens repræsentantskab vælger formanden for Lægeforeningen. Sidste formandsvalg fandt sted i 2015 i København, hvor Andreas Rudkjøbing blev valgt til formand for en treårig periode.
05/03/18
I 2018 afholdes Lægeforeningens årlige Lægemøde i Kolding, den 20.-21. april. Her mødes foreningens repræsentantskab og drøfter og tager stilling til fælles stands- og sundhedspolitiske spørgsmål. Lægemødet er åbent for alle medlemmer.
13/02/18