Nyheder

Psykiatrien er så presset, at næsten seks ud af 10 voksenpsykiatere mindst én gang om ugen oplever at måtte udskrive en patient, som ikke er færdigbehandlet, viser en ny undersøgelse.  Samtidig må næsten halvdelen af de psykiatere, der behandler voksne, afvise patienter, der ville have brug for at...
11/04/18
Det er på Lægemødet, at Lægeforeningens repræsentantskab vælger formanden for Lægeforeningen. Sidste formandsvalg fandt sted i 2015 i København, hvor Andreas Rudkjøbing blev valgt til formand for en treårig periode.
05/03/18
I 2018 afholdes Lægeforeningens årlige Lægemøde i Kolding, den 20.-21. april. Her mødes foreningens repræsentantskab og drøfter og tager stilling til fælles stands- og sundhedspolitiske spørgsmål. Lægemødet er åbent for alle medlemmer.
13/02/18