Program

Fredag d. 28. april
09.30-10.00
Registrering af repræsentantskabet
10.00-12.00
Åbning af Læge- og Repræsentantskabsmødet med formandsberetning og efterfølgende debat
12.00-13.00
Frokost
13.00-14.45
Almindeligt medlemsmøde og generalforsamling i Lægernes Pension
14.45-15.00
Kaffepause
15.00-17.00
Læge- og repræsentantskabsmødet - fortsat
19.00-19.30
Velkomstdrinks
19.30 - 02.00
Lægeforeningens festmiddag
Lørdag d. 29. april
9.00-10.15
Selvjustits i lægeprofessionen
10.15-11.45
Mød et udvalg -inkl. kaffe

Attestudvalget
Etisk Udvalg
Lægeforeningens Sundheds-it-udvalg
Udvalg for Uddannelse og Forskning

11.45-12.45
Frokost
12.45-14.00
Systematik i speciallægers kompetenceudvikling - fra ord til handling
14.00-15.10
Drøftelse af forebyggelse
15.10-15.45
Kaffepause
15.45-17.00
Vedtægtsændringer, Budget 2018, Regnskab 2016, Valg mv.