Tilmelding

Hvis du er med i Lægeforeningens repræsentantskab eller er inviteret som gæst, har du modtaget en invitation med tilmeldingslink via mail i uge 7.

Mødet er åbent for alle medlemmer.

Hvis du som medlem af Lægeforeningen har lyst til at deltage i Lægemødet, skal du kontakte Susanne Holsaae på mail sho@dadl.dk eller telefon 3544 8223. Fristen for at melde sig til er 12. marts 2019.