Velkommen til Lægemøde 2017

Lægeforeningen afholder hvert år Lægemøde, hvor foreningens repræsentantskab drøfter og tager stilling til fælles stands- og sundhedspolitiske spørgsmål. I år afholdes mødet, som er åbent for alle, i Kolding den 28. og 29. april.

Ligesom det var tilfældet på sidste års Lægemøde er selvjustits blandt læger et af hovedtemaerne på årets Lægemøde. I forlængelse af beslutningen på Lægemødet i 2016 fremlægger Lægeforeningen et forslag til formuleringen af et værdighedskrav for læger.

Systematik i speciallægers kompetenceudvikling og forebyggelse er andre emner, som Lægeforeningens repræsentantskab skal drøfte på Lægemødet.
Fredag den 28. april vil Lægeforeningens nye ærespris desuden blive uddelt for første gang. Prisen erstatter Barfred-Pedersen æresgaven, som på Lægemødet i 2016 blev overrakt for sidste gang.

Jeg glæder mig meget til gode diskussioner, oplæg og socialt samvær med kolleger den sidste weekend i april i Kolding. Velkommen til Lægemøde 2017

Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen