Camilla Noelle Rathcke

Speciallæge i Intern Medicin; Endokrinologi, PhD
Centerchef i Center for Planlægning, Sundhedsstyrelsen
Medlem af Foreningen af Speciallæger (FAS), Overlæger i Staten

Såfremt jeg skulle få den ære at blive valgt som formand for Lægeforeningen, forlader jeg min ansættelse i Sundhedsstyrelsen og vender tilbage til klinikken.

Baggrund
Kliniker til benet, men også med et hjerte, der banker for at udvikle og forbedre sundhedsvæsenet. Dualiteten mellem at være læge for den enkelte patient og søge forbedringer for flere – patienter, læger,

Jeg har siden juni 2019 været Centerchef i Center for Planlægning, Sundhedsstyrelsen, der er ansvarlig for den nationale sundhedsplanlægning. Her har jeg været en del af maskinrummet i sundhedsprofessionelle bredt set – lever i mig side om side. Lægers samlede engagement og ansvarlighed fra patientniveau til de store linjer er afgørende for udviklingen af sundhedsvæsenet.centraladministrationen og fået indgående kendskab til skismaet mellem sundhedsfaglighed og politik. Mine ansvarsområder er det primære sundhedsvæsen, hjerte- og kræftområdet mv. Under epidemien har jeg bl.a. haft ansvar for sygehus- og personalekapacitet samt for skaleringen af aktiviteten i sundhedsvæsenet.

Tidligere været betydelig forskningsaktiv indenfor diabetes og markører for hjertekarsygdom, herunder en tid som post.doc. stipendiat samt som PhD-vejleder. Måtte prioritere og lægge forskningen på hylden, da jeg blev valgt som formand for Yngre Læger.

Fagpolitisk aktiv i Yngre Læger fra 2006-2018, bl.a. som fællestillidsrepræsentant på Herlev Hospital, næstformand for Yngre Læger i Hovedstaden og som formand for Yngre Læger. Som sidstnævnte bl.a. kæmpet for afskaffelse af 4-5-6-årsfristen samt 2% produktivitetskravet og aktivitetspuljen – med gevinst.

Som Formand for Yngre Læger og medlem af Lægeforeningens bestyrelse haft diverse tillidsposter bl.a. i Akademikernes forhandlingsudvalg for det offentlige og det private område samt i diverse forhandlingsdelegationer. Har forhandlet OK13, OK15 og OK18.

Siddet i SIRI-kommissionens sundhedsgruppe, som kom med anbefalinger til sundhedssektoren om brugen af kunstig intelligens og bedre adgang til sundhedsdata.
Jeg har indgående kendskab og erfaring med ledelse i politiske organisationer samt til strategi- og politikskabelse, og har stort netværk gennem mit eksterne samarbejde med sundhedsvæsenets interessenter på såvel Christiansborg, i Danske Regioner og driftsregioner, patientforeninger og andre institutioner samt faglige organisationer – både fra min tid i Yngre Læger og fra mit arbejde i Sundhedsstyrelsen. Men slet ikke uvæsentligt har jeg det nødvendige og indgående kendskab til Lægeforeningens egne organisationer og de fælles udfordringer.

Resumé:

2019-             Centerchef, Center for Planlægning, Sundhedsstyrelsen

2019              Speciallæge, Intern medicin; Endokrinologi

2012-19         Hoveduddannelse – på halv tid mens formand for Yngre Læger

2010-11         Post.doc. stipendiat, Herlev Hospital

2010              PhD, Center for Endokrinologi og Metabolisme, Herlev Hospital

2003              Kandidat fra Københavns Universitet

2013-18         Formand for Yngre Læger

2012-13         Næstformand for Yngre Læger

2011-18         Medlem af Yngre Lægers Repræsentantskab

2010-12         Næstformand for Yngre Læger i Region Hovedstaden

2006-12         Fællestillidsrepræsentant, Herlev Hospital

Privat
Har tre skønne børn – Carmen på ni år og Noah og Viktoria på 17 år – og er gift med min dejlige mand, Jakob, der er i kommunikationsbranchen. Også tilsmilet med to flotte bonussønner på 23 og 25 år. Bor i Allerød, København.

 

Valgoplæg

Lægerne skal vise vejen for fremtidens sundhedsvæsen – et integreret sundhedsvæsen, hvor sammenhængen tydeliggøres i nye samarbejdsformer på tværs af fag og sektorer, nye måder at understøtte hinanden på og en større anvendelse af digitale og teknologiske løsninger og med færre strukturelle barrierer. For patienterne et mere sømløst sundhedsvæsen med oplevelse af sammenhæng, for lægerne et mere fleksibelt sundhedsvæsen med muligheder og rammer til at løse opgaverne, hvor de løses bedst. Og et sundhedsvæsen, hvor samarbejdet mellem lægebredde og lægedybde på tværs af sektorer, samt evnen til at tænke fremsynet om nye måder at løse opgaverne på, er en forudsætning.

Lægerne skal bruge lægefagligheden klogt – til at vise vej og øve indflydelse, og i samarbejde med andre faggrupper, aktører og politikere. Lægefagligheden giver en styrkeposition, som ikke må forveksles med selvtilstrækkelighed, men skal konverteres til konstruktive løsninger ikke kun for lægerne selv, men for hele sundhedsvæsenet på tværs af landet. Sundhedsvæsenet skal tilføres ressourcer og styrkes efter en epidemi, hvor sundhedsvæsenet har vist sin store betydning for et velfungerende samfund. Vi skal lære af erfaringerne fra epidemien – både med nye innovationer og behovet for et robust sundhedsvæsen; det handler om varig kvalitet og udvikling.

Lægeforeningen skal kunne drive udviklingen, og alle dens medlemmer har en interesse i en stærk lægeforening med foreninger, der sammen kan beskrive rammer og indhold i fremtidens sundhedsvæsen. Nødvendigheden af gennemarbejdede løsninger i fællesskab – eksternt som internt – er åbenlys, og viljen og evnen til samarbejde og udvikling bør være fælles drivkraft. Den politiske opgave for den samlede lægeforening og den kommende formand favner derfor både eksterne og interne udfordringer, og forståelsen af de interne dynamikker samt evnen til at kunne samle og varetage fællesskabet klogt er afgørende.

Komplekse og langtidsholdbare løsninger for sundhedsvæsenet og for Lægeforeningen kræver en stærk profil – strategisk blik og kendskab til det politiske spil er afgørende for indflydelse. At sige det rigtige på det rigtige tidspunkt og på den rigtige måde. Men også ydmyghed for opgaverne, en lydhør og konstruktiv tilgang og med fokus på at finde gode løsninger på tværs. Dét aftryk vil jeg gerne sætte som en tydelig formand for alle læger i Lægeforeningen.