Christina Frøslev-Friis

Baggrund

Jeg er speciallæge i anæstesi og intensiv medicin med efterfølgende subspecialisering i obstetrisk anæstesi og ansat som afdelingslæge ved Sygehus Sønderjylland med ansvar for det obstetriske-anæstesiologiske område. 

Ved SDU læste jeg en Bachelor i Biomedicin. Herigennem har jeg lavet forskning i stamcelleterapi til behandling af Parkinson. Efter skiftet til lægefaget er mit fokus skiftet til anæstesi og obstetrisk relateret forskning. Mit seneste projekt har været som national koordinator i det europæiske multicenter studie EPIMAP, der afsluttede inkludering af patienter 31.12.19. 

Uddannelse har i min lægelig karriere optaget mig meget. Jeg er uddannet simulationsinstruktør, underviser på A-kurser i obstetrisk anæstesi, har undervist bredt i alt fra akutte medicinske tilstande, fysiologi, vejledning og kommunikation samt bredt for mange faggrupper. Konfrontationstimer >1000 timer. Aktuelt aktiv deltager i kvalitetsudvikling nationalt i association til DASAIM’s obstetriske udvalg.

Privat er jeg 40 år gammel, gift med Søren Frøslev-Friis, der er paramediciner ved Ambulance Syd. Sammen har vi tre børn på fire, ni og 13 år. Vi er bosiddende i Sønderjylland tæt på Sønderborg.

Uddannelse
2001-2004   Bachelor i biomedicin ved SDU
2004-2010   Cand. Med SDU 
2018   Speciallæge Anæstesi og intensiv medicin
2017-2019   Fellowship in Obstetric anesthesia SSAI

Lægeforeningen 
2018-   Bestyrelsesmedlem i Lægeforeningen Domus Medica
2018-2019   Medlem af Lægeforeningens Uddannelsesudvalg
2019-   Formand for Lægeforeningens udvalg for Digitalisering og IT 
2018-2019   Medlem af arbejdsgruppen omkring journalføring under Sundheds- og Ældreministeriet
2020-   Medlem af arbejdsgruppe omkring journalføring under STPS

Yngre Læger
2018-2020   Bestyrelsesmedlem Yngre Læger
2017-2018   Næstformand i Yngre Læger Region Syddanmark
2014-   Medlem af Yngre Lægers Repræsentantskab
2017-2018   FTR på Sygehus Sønderjylland

Øvrige 
2014-2018   Medlem af det regionale råd for lægers videreuddannelse Region Syddanmark
2015-2019   Inspektor for SST
 

 

Valgoplæg
At skabe meningsfulde resultater i fællesskab er min drivkraft. Det gælder i mit kliniske virke, såvel som for de sundhedspolitiske dagsordener. Jeg har gennem mit arbejde på nationalt niveau opnået forståelse for og indsigt i opgaven som formand. For at lykkes med opgaven skal man have blik for de legitime forskelle, der er mellem vores forhandlingsberettigede foreninger, og formå at få enderne til at mødes. Det kræver et bredt mandat, en lyttende natur og blik for nuancerne. En stemme på mig er en stemme for et stærkt, dialogbaseret samarbejde både internt, med de regionale kræfter og med vores eksterne samarbejdspartnere. Min tilgang er løsningsorienteret, og jeg tror på, at resultater skabes i fællesskab til gavn for vores stand, vores patienter og sundhedsvæsenet som helhed.

Balance
Hænder, opgaver og økonomi skal hænge sammen. Som forening skal vi fortsætte med at lægge pres på politikerne for at sikre de bedst mulige økonomiske rammer, men også for at stille krav om prioritering. Sammenhængen skal styrkes. Det må ikke koste på kvalitet, når patienternes forløb går på tværs. Vi har en fælles opgave i at komme med de bedste løsninger for fremtidens sundhedsvæsen. Vi kan skabe en bedre kontinuitet, opgaver skal, hvor det er meningsfuldt, flyttes. Vi kender kerneopgaven og udfordringerne, vi skal sammen arbejde for et sundhedsvæsen i bedre balance.

Tilsyn og læring
Vi skal som sundhedspersoner træffe svære beslutninger og tage ansvar i komplekse situationer, det kræver psykologisk sikkerhed. Det stiller krav til klare rammer med plads til det lægelige skøn. Vi skal arbejde for en adskillelse organisatorisk mellem læring og tilsyn. Man kan ikke med den ene hånd skabe en kultur båret af tillid og læring, mens man sanktionerer med den anden. 

Lægefagligheden
Vi har en stærkt faglig identitet. Desværre ser vi flere tilfælde, hvor politiske beslutninger ikke er understøttet af evidens. Som Lægeforening skal vi stå fast på, at udviklingen af sundhedsvæsnet skal være båret af faglighed. Det kræver en styrkelse af vilkårene for lægelig ledelse. Vi skal arbejde for at sikre gode rammer for uddannelse, kvalitetsudvikling og forskning. Det er ligeledes vigtigt, at vi i langt højere grad prioriterer en stærk stemme i forhold til innovation og implementering af ny teknologi. Et område, der påvirker vores arbejdsgange og glæde. Vores rolle i sundhedsvæsenet forandres, men det skal ske med fagligheden som fundamentet.