Årsberetning 2018

Efter pres fra læger blev produktivitetskravet droppet

Regeringen og Dansk Folkeparti lyttede til læger og andre sundhedsprofessionelle og aftalte i oktober 2017 at afskaffe produktivitetskravet i 2018.

I oktober 2017 besluttede regeringen sammen med Dansk Folkeparti at droppe det såkaldte produktivitetskrav. Kravet har indebåret, at læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og andre medarbejdere på sygehusene hvert år har skullet præstere to procent mere – uden at pengene er fulgt med.

Med afskaffelsen af produktivitetskravet valgte politikerne at lytte til læger og andre sundhedsprofessionelles kritik af, hvordan produktivitetskravet igennem flere år har forringet kvaliteten af behandling og pleje.

Velunderbygget og intenst pres gav pote
Lægeforeningen har sammen, Yngre Læger, FAS og PLO, en række øvrige sundhedsorganisationer - sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, jordemødre, lægesekretærer m.fl. – medarbejdere såvel som ledere lagt et velunderbygget og intenst pres på politikerne for at få kravet om to procents årlig produktivitet væk. Vi har i medierne - både de skrevne, elektroniske og de sociale - igen og igen gjort opmærksom på, hvordan de ansatte i sundhedsvæsenet har oplevet produktivitetskravet som en skjult besparelse, der går ud over patienterne. På tværs af faggrupper i sundhedsvæsenet har vi stået sammen om at skabe bedre rammer for behandling, pleje og omsorg. Sammenholdet og presset har båret frugt.

Problemerne er ikke forsvundet
Men samtidig har det dog været vigtigt at understrege, at alle problemer på sygehusene ikke bare forsvinder med afskaffelsen af produktivitetskravet. Opgaverne på sygehusene er i de seneste år vokset hurtigere end ressourcerne. Stadig flere patienter mange med flere diagnoser skal behandles, og de vil have forventninger om at få nye og ofte dyre behandlinger stillet til rådighed. Produktivitetskravet trækker samtidig tunge spor efter sig. Der er et efterslæb, som det tager tid og kræver ressourcer at rette op på. Derfor vil vi fortsat opleve pressede sygehusafdelinger.