Efter Svendborgsagen: Læger er i tvivl om journalføringsregler

19/04/18

Den såkaldte Svendborgsag har gjort, at et flertal af læger skriver unødvendige ting ind i journalerne. Ifølge en ny undersøgelse er der generel usikkerhed om journalføring, viser ny Gallupundersøgelse. Det er et umisforståeligt signal om behovet for klare regler, mener Lægeforeningen.

Patientjournalen er både blevet en kampplads og en frygtet holdeplads for øretæver i sundhedsvæsenet. Et flertal af læger, 56 procent, er tit i tvivl, om de har journalført korrekt. Samtidig er hele 86 procent usikre på behovet for, at journalen dokumenterer behandlings- og sygdomshistorik i tilfælde af en klage- eller tilsynssag. Det viser en rundspørge blandt læger, som Kantar Gallup har foretaget for Lægeforeningen.

Ifølge Andreas Rudkjøbing, der er formand for Lægeforeningen, er der to hovedårsager til den udvikling. Den ene er den såkaldte strammerpakke, der blev vedtaget med bredt flertal i 2016. Her blev det politisk bestemt, at myndighederne skulle gribe hurtigere og hårdere ind mod læger i tilsynssager. Og det har Styrelsen for Patientsikkerhed i den grad overgjort, mener Lægeformanden.

”Styrelsens ageren har rystet lægernes grundvold. Der er en udbredt bekymring for, at man bliver den næste læge, som de farer frem mod med sanktioner. Det giver selvfølgelig en negativ effekt på, hvad lægerne skriver i journalerne,” siger Andreas Rudkjøbing.

Den anden hovedårsag er den såkaldte Svendborgsag. Her endte en enkelt læge på anklagebænken for en systemfejl på hospitalet. Sagen gik hele vejen til Højesteret, før hun blev frikendt. Uanset dommens udfald har sagen fået store konsekvenser for, hvad lægerne skriver ind i journaler. Hele 54 procent af lægerne svarer i Gallupundersøgelsen, at de altid eller dagligt journalfører mere, end de vurderer nødvendigt, som følge af Svendborgsagen. 28 procent siger, at de gør det ugentligt. Det er alarmerende, mener Andreas Rudkjøbing.

”I sidste ende betyder det, at unødvendig dokumentation stjæler tid fra patienterne. Det er hverken patienterne eller lægerne tjent med. Det er jo spild af dyrebar tid, men det er klart, at man gør det, så man har ryggen fri, hvis myndighederne kommer efter én.” siger han.

Lægeforeningen er med i sundhedsministeriets arbejdsgruppe om journalføring. De nye Galluptal understreger behovet for en revision af reglerne.