Årsberetning 2021

Et år i skyggen af COVID-19

Lægeforeningen har prioriteret at sætte sit aftryk på regeringens og myndighedernes håndtering af COVID-19, som har kastet lange skygger ind over hele sundhedsvæsenet

COVID-19 har i den grad sat i sit præg på sundhedsvæsenet i det seneste år. Ikke kun i Danmark, men globalt. Ikke kun i almen praksis og på infektionsmedicinske afdelinger, men overalt i sundhedsvæsenet. Det nye virus, som stadig kommer i nye former, har foruden sit eget aftryk også sat tunge aftryk i form af udskudte behandlinger og patienter som har tøvet med at henvende sig med symptomer andre sygdomme, f.eks. kræft.

COVID-19 har derfor ikke overraskende også sat sit præg på Lægeforeningens politiske arbejde. Det har været en prioritet at forholde sig aktivt og synligt til mange af de retningslinjer, som regeringen og myndighederne har udstedt i forbindelse med epidemien. Lægeforeningen har engageret sig i vaccinationsindsatsen for sikre vacciner – både til mest udsatte borgere og til sundhedspersoner i front – og i at sikre transparent information til fagfolk og patienter. Desuden har vi støttet medlemmer, som har været udsat for chikane i forbindelse med den offentlige COVID-19-debat.Samtidig har det været afgørende for Lægeforeningen, at alt ikke druknede i COVID-19. Vi har haft et skarpt blik på at fremme politiske dagsordener af særlig vigtighed som fx retssikkerhed, en stærk psykiatri, flere speciallæger og nej tak til tjenestepligt - trods det store fokus på COVID-19.