Årsberetning 2020

Et år med flere ressourcer i sundhedsvæsenet

Samlet set giver finansloven for 2020 og økonomiaftalerne med Danske Regioner og KL knap tre ekstra milliarder til sundhedsvæsenet. Det er et positivt sporskifte efter næsten 10 år med underfinansiering. Fremover er der også behov for 2 procent mere til sundhedsvæsenet hvert år, og derfor er der fortsat brug for, at Lægeforeningen presser på for flere ressourcer til sundhedsvæsenet. Behovet for flere ressourcer i sundhedsvæsenet er kun vokset med coronaepidemien.

Lægeforeningen har siden Lægemødet 2019 presset hårdt på overfor skiftende regeringer og medlemmer af Folketinget for at få investeret de nødvendige ressourcer i sundhedsvæsenet. I næsten et årti er der tilført for få midler til at tage hånd om de mange opgaver, der skal løses i sundhedsvæsenet. Derfor skete der et kærkomment nybrud, da det stod klart, at de midler, der samlet blev sat af til sundhed i finanslovsaftalen og økonomiaftalerne med Danske Regioner og KL, faktisk var tæt på at nå det nødvendige niveau for 2020.

Behov for to procent ekstra årligt frem til 2025
Lægeforeningen og en række organisationer og eksperter i sundhedsøkonomi har vurderet, at et løft af sundhedsvæsenets økonomi på to procent ekstra årligt frem til 2025 er nødvendigt for at kunne tage hånd om både det stigende antal – særligt ældre – patienter og samtidig have råd til at tage nye, dyre behandlinger i brug.

Sundhedsvæsenet er generelt set godt og effektivt men er desværre også under et stort pres af både flere ældre patienter og nye, bedre, men også dyrere behandlinger. Hvis ikke det nødvendige løft kommer, så vil vores politikere i de kommende år skulle vælge mellem enten at sænke kvaliteten af tilbuddene til eksempelvis ældre medicinske patienter eller at sortere behandlinger fra, som ikke længere kan tilbydes af det offentlige indenfor de områder, der lægger størst pres på sundhedsvæsenets økonomi, f.eks. dyr kræftmedicin. Den situation vil vi fra Lægeforeningens side advare kraftigt imod.

Lægeforeningen har naturligvis kvitteret for, at regeringen og aftalepartierne er slået ind på et nyt spor, der peger væk fra underfinansiering af sundhedsvæsenet. Men samtidig har vi også understreget, at opgaven nu er at fortsætte i det spor og rent faktisk løfte sundhedsvæsenet. 

Sundhedsvæsenets økonomi efter coronakrisen
I marts 2020 ramte coronaepidemien Danmark, og det har yderligere presset sundhedsvæsenet. Lægeforeningen bakker fuldt og helt op om, at vi som samfund gør vores yderste i denne akutte epidemisituation. Men som bekendt kan penge kun bruges én gang. Da vores sundhedsvæsen allerede før krisen var presset økonomisk på grund af mange års underfinansiering, har vi i den offentlige debat argumenteret for, at Folketinget til en start følger op med midler, der som minimum lukker de økonomiske huller, som coronaepidemien slår.

Derudover vil der fortsat være behov for et årligt løft på 2 procent ekstra til sundhedsvæsenet i de kommende år for at kunne behandle det stigende antal patienter og tilbyde bedre og dyrere behandlinger.

Menneskekæde rundt om AUH
Den 28. maj 2019 dannede læger, patienter, pårørende og andre sundhedsprofessionelle hånd i hånd en lang menneskekæde rundt om Aarhus Universitetshospital i protest mod de store millionbesparelser, der truede hospitalet. Lægeforeningen bakkede fuldt op om protesterne mod spareplanerne og slog endnu en gang til lyd for behovet for at give sundhedsvæsenets økonomi et markant og langsigtet løft. De varslede besparelser på AUH i 2020 blev efterfølgende formindsket med godt 200 millioner kroner, da regeringen og Danske Regioner i september indgik en ny økonomiaftale og ved samme lejlighed sikrede et engangsbeløb på 100 millioner kroner til at dække de ekstra flytteudgifter på AUH. Hospitalet skulle dog stadig spare 150 millioner i 2019.

Lægeforeningen vil fortsat arbejde for, at der kommer ressourcer til nye behandlinger og til at behandle de mange flere borgere, særligt ældre, som får brug for lægehjælp til at behandle de sygdomme, flere lever længere med.

Læs mere: