Årsberetning 2019

Flere og bedre kurser, karriereudvikling og arrangementer til medlemmerne

Viden, som medlemmerne kan gå direkte ud og bruge i deres daglige arbejde. Det er visionen bag Lægeforeningens brede palet af kurser, arrangementer og tilbud om karriereudvikling.  

Kurser med lægefagligt indhold, karriererådgivning, gå hjem-møder og mentorordninger. Også i 2018 kunne Lægeforeningen tilbyde et alsidigt udbud af tilbud til medlemmerne. Hertil kommer også de populære barselscafér og et øget udbud af kontante fordele – f.eks. rabat på diverse forbrugsartikler og arrangementer i DR Koncerthuset.

Behov for tværfagligt indhold
Interviews med medlemmer og undersøgelser viser et behov for kurser på tværs af lægefagligheder, og kurser som dækker lægerollerne bredt. Både i forhold til det medicinsk faglige og i forhold til lægen som kommunikator, samarbejder, og akademiker. Derfor har Lægeforeningen i det forgangne år haft fokus på at udarbejde flere og bedre tilbud til medlemmer med et tværfagligt indhold. 

Et eksempel på det var det nye internatkursus om etik i lægelivet udarbejdet i samarbejde med sekretariatet for Etisk Udvalg. Et andet eksempel er konceptet ”Videnskab & Læring”. Et koncept, der skaber sammenhæng mellem Ugeskrift for Lægers videnskabelige artikler og Lær mere til Lægeforeningens kurser. Konceptet bidrager til at styrke lægers viden på tværs af specialer indenfor udvalgte videnskabelige temaer. Eksempler på temaer er Immunterapi og Den humane mikrobiota i en klinisk kontekst.

Der blev også afholdt flere velbesøgte gå-hjemmøder, hvor medlemmerne blandt andet havde mulighed for at tale om en sikker og tryg lægekultur og høre om, hvordan man søger forskningsmidler.

Medlemstilbud

Medlemmerne vil gerne have rådgivning og hjælp til deres karriereforløb  
De individuelle tilbud til medlemmerne som eksempelvis karrieresamtaler og mentorordning er fortsat meget efterspurgte.

I 2018 satte Lægeforeningen flere ressourcer ind på karrieresamtaler. Det kan også aflæses på antallet af samtaler, som steg fra 240 i 2017 til godt 300 i 2018. Emnerne i karrieresamtalerne er typisk relateret til work-life-balance, specialevalg, trivsel og alternative karriereveje.

Der er også blevet implementeret et nyt system til mentorordningerne. Systemet betyder, at både mentorer og mentees altid kan tilgå deres profil og rette i denne via Lægeforeningens Min side. Der blev dannet cirka 250 matchede mentorpar i løbet af 2018.