Årsberetning 2018

Forebyggelsen skal tilbage på den politiske dagsorden

Forebyggelse er et af de vigtigste og bedste redskaber til at komme de store folkesygdomme til livs, men har i lang tid været forsømt. Lægeforeningen efterlyser, at politikerne prioriterer forebyggelse og lancerede i efteråret 2017 tre ambitiøse forebyggelsesudspil om rygning, alkohol og mental sundhed. 

Forebyggelsen skal tilbage på den politiske dagsordenI efteråret 2017 lancerede Lægeforeningen tre ambitiøse forebyggelsesudspil. Udspillene, som baserer sig på viden fra en lang række interessenter - herunder Vidensråd for Forebyggelse, har konkrete forslag til tiltag på områderne rygning, tobak og mental sundhed. De er tænkt som et indspark til politikerne i forventning om, at forebyggelse kommer på den politiske dagsorden. Det er der i høj grad brug for.

Usunde kostvaner, manglende motion og højt alkoholforbrug medfører, at danskere dør markant tidligere og har flere år med sygdom end stort set alle andre i den vestlige verden. Næsten halvdelen af alle voksne er overvægtige, og stadig flere børn kæmper med for mange kilo. Samtidig er det især den del af befolkningen, som har udsigt til et kortere liv og mere sygdom, som i stadigt stigende grad får flere alvorlige sundhedsproblemer. Det betyder, at hvis man vil gøre noget ved den alt for store ulighed i sundhed, kommer man ikke uden om forebyggelse.

Færre skal begynde at ryge
Der er brug for nye og mere effektive initiativer for at sikre, at færre børn og unge begynder at ryge og flere rygere holder op. Mange rygere er faktisk motiverede for at holde op med at ryge. 60 procent af alle, der ryger til daglig, ønsker faktisk at stoppe med at ryge, viser tal fra Sundhedsstyrelsen. Andelen af rygere i Danmark har dog næsten ikke ændret sig siden 2012. Og andelen af unge, der begynder at ryge har endda vist sig at være svagt stigende. Det er skræmmende, når man ved, at rygning koster knap 14.000 dødsfald om året. Lægeforeningen finder det helt nødvendigt, at der gøres noget nu. Under titlen ”Fjern røg fra børn og unges hverdag og hjælp flere rygere med at stoppe” har det første forebyggelsesudspil først og fremmest fokus på at forhindre, at børn og unge begynder at ryge. Der er bl.a. forslag om, at håndhæve aldersgrænserne for køb af tobak mere håndfast, forbud mod rygning på erhvervsskoler og total røgfri skoletid i folkeskolerne.

Lægeforeningen er også sammen med over 50 andre organisationer partner i initiativet ”En røgfri fremtid”, som TrygFonden og Kræftens Bekæmpelse står bag. Visionen bag initiativet er, at man vil se de første røgfri generationer i Danmark i 2030.

Mindsk danskernes skadelige alkoholforbrug
Med udspil nummer to lancerede Lægeforeningen 10 forslag til at mindske danskernes skadelige alkoholforbrug. Ligesom det var tilfældet med udspillet om rygning, så handler forebyggelsesforslagene om alkohol især om unges alkoholforbrug. Alkoholvaner grundlægges i teenageårene, hvor et stort forbrug øger risikoen for alkoholmisbrug senere i livet. Derfor er det problematisk, at mere end hver 10. unge dansker har været fulde som 13-årige eller endnu tidligere. Derfor foreslår vi eksempelvis minimumspriser på alkohol, og håndhævelse af forbuddet mod salg af alkohol til mindreårige.

Trods alkoholskadernes store omfang halter også hele den behandling, som netop kan forebygge udvikling og forværring af sygdom hos borgere med alkoholproblemer. Derfor kommer Lægeforeningen også med en række forslag, som skal sikre, at flere opspores tidligt og kommer i behandling, og at behandlingskvaliteten løftes markant.

Styrk den mentale sundhed
Mental sundhed var temaet for det sidste af Lægeforeningens tre udspil om forebyggelse. Rigtig mange danskere rammes i løbet af deres liv af en psykisk lidelse. Hvert år registreres der f.eks. 11.000 nye tilfælde af depression og 17.000 nye tilfælde af angst. Psykiske lidelser kan således i nogle tilfælde forebygges med en effektiv indsats overfor tidlige psykiske symptomer og mistrivsel. Udspillet kommer med en række forslag til forebyggende indsatser. Forslagene spænder vidt – lige fra styrket mental sundhed i befolkningen til en tidlig indsats over for symptomer på psykisk sygdom. Alle forslagene tjener dog ét og samme formål, nemlig at komme med konkrete bud på, hvordan man sikrer, at flere får den nødvendige hjælp i rette tid.