Formandens beretning: Vi er stærkest, når vi holder sammen

28/04/17

Det seneste års tætte samarbejde internt i Lægeforeningen om blandt andet lægedækning og det nære sundhedsvæsen har vist, at lægestanden står stærkt, når den taler med en fælles stemme. Derfor skal samarbejdet styrkes, så Lægeforeningen kommer til at stå endnu stærkere. Det var budskabet fra Lægeforeningens formand, Andreas Rudkjøbing, i hans mundtlige beretning på foreningens årsmøde.

Lægeforeningen kan se tilbage på et år, hvor foreningen har sat sit aftryk mange steder på den sundhedspolitiske dagsorden. Blandt andet i arbejdet med lægedækning og i et udspil til at styrke det nære sundhedsvæsen, som blev godt modtaget både blandt politikere og organisationer.

”Vi har en stærk Lægeforening, og det seneste år har vist, at den er stærkest og opnår størst anerkendelse og respekt i omverdenen, når vi taler med en fælles stemme. Samarbejde på tværs af de forskellige organisationer - Lægeforeningen, PLO, Yngre Læger og FAS - betaler sig”, siger Andreas Rudkjøbing.

Men han peger på, at lægestanden står over for markante udfordringer.

”Vi står f.eks. over for samarbejdspartnere og modstandere, som har mange ressourcer til rådighed. Som arbejder i stærke alliancer. Som ved, hvordan man sætter et politisk ønske igennem. Hvis vi skal matche dem - og det skal vi - så gør vi det stærkest, når vi holder sammen. Vi må ikke lade ydre omstændigheder underminere vores sammenhold. En stærk og tydelig fælles stemme giver derimod respekt og indflydelse”, siger Andreas Rudkjøbing.

Lægeforeningen har derfor også gang i et fælles strategiprojekt. Sammen med PLO, Yngre Læger og Foreningen af Speciallæger skal der arbejdes at sikre en stærk interessevaretagelse for alle læger - i praksis, på sygehuse og andre steder.