Formandsvalg 2020

Lægeforeningens repræsentantskab skal på Lægemødet 2020 vælge en ny formand, da Lægeforeningens formand, Andreas Rudkjøbing, har valgt at træde af.

På nuværende tidspunkt gælder valget af formand til Lægeforeningen for tre år, og umiddelbart genvalg kan finde sted én gang.

Valget afgøres ved absolut majoritet, det vil sige med over halvdelen af de afgivne stemmer. Opnås majoritet ikke ved to afstemninger foretages valg mellem de to kandidater, der ved 2. afstemning har opnået flest stemmer.

Alle medlemmer kan stille op til formandsvalget

Alle medlemmer af Lægeforeningen kan stille op til formandsvalget. Formandskandidater skal melde deres kandidatur til Lægeforeningens administrerende direktør, Bente Hyldahl Fogh, på bhf@dadl.dk eller tlf.: 2030 8211. Bente Hyldahl Fogh står også til rådighed for praktiske spørgsmål om formandsposten. Det er muligt at stille op helt frem til selve formandsvalget på Lægemødet.

Alle kandidater får adgang til at præsentere sig selv og deres valgoplæg på lægemøde.dk.

Se de opstillede kandidater