Helene Westring Hvidman

Baggrund
39 år, født og opvokset i Odder syd for Aarhus. Gift med Nikolaj Bak, der er øre-næse-halslæge på Sjællands Universitetshospital, Køge. Sammen har vi tre døtre på henholdsvis fem, otte og 11 år og to drenge af Nikolajs tidligere ægteskab på 21 og 23 år.

Under uddannelse til gynækolog og obstetriker, mangler to år af speciallægeuddannelsen. Aktuelt ansat på Gynækologisk og Obstetrisk Klinik på Rigshospitalet.

Skrevet phd ved fertilitetsklinikken på Rigshospitalet om ægreserven hos fertile og infertile kvinder. Involveret i etableringen af Fertilitetsrådgivningen et tilbud til kvinder og mænd uden et kendt fertilitetsproblem og initiativtager til projekt omkring AI assisteret visitation af gravide og fødende.

Uddannelse
2009 Kandidat fra Københavns Universitet, Januar 2009
2017 Ph.d. fra Rigshospitalet og Københavns Universitet, September 2017

Lægeforeningen Hovedstaden
2016- Formand
2014- Bestyrelsesmedlem

Yngre Læger
2014-20 Næstformand i Yngre Læger Region Hovedstaden
2010-11 Næstformand i Yngre Læger Region Sjælland
2009- Medlem af Yngre Lægers repræsentantsskab

Øvrige tillidshverv
2009-11;2013- Repræsentant i Det Regionale Råd for Læger Videreuddannelse i Region Øst
2013-2014 Næstformand i Foreningen for Yngre Gynækologer og Obstetrikere
2010-2014 Bestyrelsesmedlem i Foreningen for Yngre Gynækologer og Obstetrikere
2012-2014 Medlem af styregruppen og medstifter af ReproYoung – association for young researchers in reproduction

 

Valgoplæg

Jeg stiller op til posten som formand for Lægeforeningen, fordi jeg brænder for at gøre en forskel for lægestanden og det sundhedsvæsen, vi er en del af. Der er mange vigtige dagsordener, vi som læger i fællesskab kan og skal løfte.

Et sammentænkt sundhedsvæsen med fokus på kvalitet
Forudsætningen for et sammenhængende sundhedsvæsen er sikring af den nødvendige kapacitet, økonomi og kompetencer. Sundhedsydelser skal leveres der, hvor det giver faglig mening, højst kvalitet og størst værdi for patienten. Krav om ensartet kvalitet, ikke mindst i kommunerne, er afgørende også for lighed i sundhed.

Vi skal insistere på, at de varslede planer og reformer bliver en realitet og italesætte behovet for investering og prioritering i sundhedsvæsenet. Lægeforeningen skal være med til at tegne fremtidens sundhedsvæsen blandt andet ved at bruge erfaringerne fra covid-19.

Det lærende sundhedsvæsen
Vi skal undgå fejl og lære af dem, når de alligevel sker. Det lærende sundhedsvæsen forudsætter et tilsyn med fokus på organisationsansvar og læring fremfor placering af skyld - et rimeligt og retfærdigt tilsyn baseret på en lovgivning, der er i overensstemmelse med den virkelighed, vi arbejder i. Lægeforeningen skal sikre lægernes retssikkerhed i et sundhedsvæsen med fokus på høj patientsikkerhed.

Fremtidens lægeliv i et sundhedsvæsen i forandring
Udbrændthed og stress udgør et stigende problem blandt læger. Det skal være en prioritet at få ændret. Lægernes kompetencer skal bruges rigtigt. Der skal være tid til patienterne, uddannelse, kvalitetssikring og forskning. Specialistkompetencer udi det brede samt kompetencer indenfor innovation, ledelse, patientinddragelse og beslutningsstøtte efterspørges og bør tænkes ind i den lægelige videreuddannelse og efteruddannelse.

En samlet og synlig Lægeforening
Jeg vil insistere på faglighed og kvalitet, etablere og vedligeholde alliancer med andre organisationer og styrke samarbejdet med de lægevidenskabelige selskaber. Gennem tæt koordinering på tværs i Lægeforeningen, vil jeg arbejde for en synlig Lægeforening, der påvirker de nationale beslutningsprocesser og sætter et stærkt lægeligt aftryk på de regionale og kommunale dagsordener.

Jeg har de sidste fire år været regional lægeforeningsformand og fået indgående forståelse for vores forening og erfaring med politisk interessevaretagelse og ved, at resultater er noget, vi skaber sammen.