Årsberetning 2019

Kollegialt Netværk: Hjælp fra læge til læge

Stress og samarbejdsproblemer er årsagerne bag langt de fleste af de henvendelser, som Kollegialt Netværk for Læger fik i løbet af 2018.

Siden 1992 har læger kunnet få gratis og anonym hjælp og støtte hos en kollega via Kollegialt Netværk for Læger, hvis de har problemer på arbejdet eller i privatlivet. Som det også har været tilfældet de foregående år, så var det hovedsageligt stress- og samarbejdsproblemer, der fyldte i 2018.

Det er alle typer af læger i alle aldersgrupper, som henvender sig til Kollegialt Netværk for at få hjælp. Der er dog klart flere henvendelser fra kvinder end fra mænd. Der er også lidt flere læger fra hospitalssektoren end fra praksissektoren, der benytter sig af Kollegialt Netværk.

Flere gange om året og flere forskellige steder i landet arrangerer Kollegialt Netværk møder for sygdomsramte læger. Her har læger, der er sygemeldte eller måske er på vej til at blive det, mulighed for at møde andre i samme situation, og for at høre oplæg om f.eks. om, hvordan man kommer tilbage på arbejdet efter sygdom og hvad man kan gøre, når man er syg. Møderne er meget populære.

Som et supplement til møderne for sygdomsramte læger er der oprettet lokale netværksgrupper for sygdomsramte læger. Her mødes læger ramt af sygdom for at udveksle erfaringer.

Kollegialt Netværk består af en gruppe på 51 frivillige læger, som yder akut, anonym og gratis rådgivning til kolleger, der har problemer i arbejdslivet og/eller i privatlivet. Man kan selv kontakte netværket. Men det kan også være familien, venner eller kolleger, som henvender sig til netværket. Man kan frit vælge sin rådgiver blandt de læger, som har stillet sig til rådighed for netværket.