Årsberetning 2021

Lægeforeningens sundhedsudspil

Sundhedsvæsenet er ikke klar til alle de mange patienter, der vil strømme til de kommende år. Derfor præsenterede Lægeforeningen i december 2020 et nyt sundhedsudspil, der skal danne grundlag for en ny, bred og langsigtet politisk sundhedsaftale.

I december 2020 fremlagde Lægeforeningen et sundhedsudspil. Overskriften for forslagene var, at regering og Folketing skal tage fat på at løse de enorme sundhedsudfordringer, som presser sig på i de kommende år. Der er behov for flere ressourcer, men Lægeforeningens udspil peger blandt andet også på, at det er nødvendigt med en aktiv indsats mod ulighed i sundhed, sikkerhed for høj kvalitet til patienterne uanset postnummer og større tillid til lægers og andre sundhedsprofessionelles faglighed.

De seneste 10 år er antallet af danskere på 65 år eller derover vokset med en kvart million. Det mærkes i sundhedsvæsenet, hvor der bliver løbet stærkere end nogensinde før, og behandlingsforløbene er lagt om for at kunne følge med i stigningen i antallet af patienter.

Der er grænser for, hvor hurtigt man kan løbe i sundhedsvæsenet, hvor korte indlæggelserne kan blive, og hvor meget, der kan omlægges til ambulant behandling eller flyttes til den primære sektor. Lægeforeningen opfordrer derfor til, at der skal ske afgørende omlægninger og investeringer i sundhedsvæsenet. Ellers risikerer man, at kvaliteten i behandlingerne falder, at ventelisterne bliver længere og at uligheden i sundhed vokser.

Bred og langsigtet sundhedsaftale
Ifølge Lægeforeningen bør regeringen og Folketinget indgå en ny, bred og langsigtet sundhedsaftale med kraftig inspiration fra Lægeforeningens nye sundhedsudspil, der vil fremtidssikre sundhedsvæsenet til gavn for patienterne.

Statsministeren har allerede meldt ud, at der skal forhandles en aftale med Folketingets partier i 2021. Den ambition arbejder Lægeforeningen for at holde både regering og Folketinget fast på.

Lægeforeningens sundhedsudspil indeholder fire pejlemærker og 16 forslag.

Se Lægeforeningens sundhedsudspil

Læs mere:

Lægeforeningens Sundhedsudspil