Lægeformand advarer mod nyt produktivitetskrav

20/04/18

Formanden for Lægeforeningen, Andreas Rudkjøbing advarer mod at indføre en ny udgave af det forkætrede produktivitetskrav for sygehusene, som blev afskaffet for 2018.

Det er helt afgørende, at politikerne ikke genindfører det rigide to-procents-krav til produktiviteten på sygehusene i ny forklædning. Formand for Lægeforeningen, Andreas Rudkjøbing, advarede i sin politiske tale på Lægeforeningens repræsentantskabsmøde mod at genindføre nye styringsregimer uden faglig mening.

”Vi har allerede mange styringsredskaber, som overflødiggør et nyt produktivitetskrav ”, sagde lægernes formand og pegede på udredningsretten, behandlingsretten, kræftpakker og budgetlov.

Produktivitetskravet har ligget urealistisk højt over mange år og er blevet udmøntet som nedskæringer og kvalitetsforringelser. Sammen med en række andre sundhedsorganisationer kæmpede Lægeforeningen med succes for at få afskaffet produktivitetskravet for sygehusene. Det lykkedes at få det suspenderet i 2018, og derfor er Lægeforeningen naturligvis også optaget af, hvilke planer regeringen har for styring af sundhedsvæsenet fremover.

Andreas Rudkjøbing beskrev i sin tale til Lægemødet, hvordan den statslige styring først og fremmest bør levere en ramme for et godt og sammenhængende sundhedsvæsen.

”Lægeforeningen vil kæmpe for, at man ude på de enkelte afdelinger kan få en langt højere grad af frihed til at tilrettelægge og lede arbejdet”, sagde Andreas Rudkjøbing.

Sammen med Danske Regioner og Danske Patienter lancerede Lægeforeningen fredag fem principper for styring af et sammenhængende sundhedsvæsen. Formålet med principperne er at understøtte en styring, som sikrer mest mulig sundhed for pengene. Opgaverne skal løses, hvor de giver mest mulig værdi for patienten, og derfor skal den statslige styring ikke fremme eller fastholde aktivitet i en bestemt sektor.

I udspillet med de fem nye principper fremhæver både patienter, regioner og læger, at nye statslige krav om styring er overflødige. Udspillet peger desuden på behovet for at sikre tilstrækkelig kapacitet i almen praksis, så det bliver muligt at flytte flere opgaver fra sygehusene til de praktiserende læger.

Læs formandens politiske tale til Lægemøde 2018

Læs "Fem principper for styring af et sammenhængende sundhedsvæsen"