Årsberetning 2020

Lægerne og folkesundheden fik næsten fuld plade i regeringens handleplan mod tobak

Regeringen og dens støttepartier samt De Konservative og Venstre vedtog i slutningen af 2019 en vidtrækkende tobakshandleplan rettet mod børn og unges rygning. Planen vil fungere som en vigtig trædesten i kampen for at opnå den første røgfrie generation i 2030. Lægeforeningen ser den nye tobaksaftale som en stor sejr for folkesundheden og som en foreløbig kulmination på en årelang kamp for mere strukturel forebyggelse, hvor politikerne endelig har lyttet til fagkundskaben.

Tjek, tjek og tjek. Lægeforeningen kunne sætte mange flueben ud for de initiativer, som regeringen valgte at inkludere i sin handleplan mod børn og unges rygning, som blev gennemført sammen med aftalepartierne kort før jul 2019. Handleplanen indeholder mange rigtige gode initiativer, hvoraf en væsentlig del af dem er som taget direkte ud af Lægeforeningens politik fra 2019: ”Fjern tobak og nikotin fra børn og unges hverdag”.

Lægeforeningen sætter stærkt aftryk på ambitiøs tobaksplan

Røgfri skoletid
Lægeforeningens politik foreslår blandt andet, at skolegårdene på landets mange folkeskoler og ungdomsuddannelser skal være røgfrie. Politikerne lyttede, og nu vil vores børn og unge møde op til røgfri fællesskaber i stedet for rygeskure i skolen. Røgfri skoletid har været et fokuspunkt for Lægeforeningen, fordi ni ud af ti unge starter med at ryge, før de er fyldt 20 år, så der er tale om et stærkt tiltag på vej mod en røgfri fremtid.

Højere priser
I kampen for mere effektiv forebyggelse på tobaksområdet har Lægeforeningen igennem længere tid anbefalet, at prisen på en pakke cigaretter sættes markant op, helst til 90 kr. Derfor er det en stor sejr, at den nye tobaksaftale slår fast, at prisen nu stiger til 60 kr. pr. pakke i 2022. Der er stærk evidens for, at prisstigninger er et meget effektivt middel til at sikre, at færre starter med at ryge og at få rygerne til at stoppe. Det gælder især unge og kortuddannede, da forbruget hos disse lavindkomstgrupper er mest prisfølsomt.

Tobak under disken, neutral indpakning og forbud mod søde smage i e-cigaretter
Tre andre punkter, som Lægeforeningen lagde vægt på i tobakspolitikken fra 2019, var, at tobak og nikotin kommer ned under disken i landets supermarkeder og kiosker, at cigaretter og rulle- og tyggetobak sælges i standardiserede pakker, og at søde smagsstoffer i e-cigaretter forbydes, så færre børn og unge bliver fristet. Alle tre forslag er nu kommet med i Regeringens tobaksaftale.

Det har længe været en mærkesag for Lægeforeningen, at der skal forebygges langt mere, så børn og unge slet ikke begynder at ryge. Derfor er det fantastisk, at politikerne nu har taget et stort skridt mod at nedbringe antallet af alvorlige kræfttilfælde og tobaksrelaterede dødsfald i Danmark. Hvert år dør 13.600 danskere af tobaksrelaterede sygdomme. Det tal skal ned. Helst ned på nul.

Næste stop: Alkohol
Lægeforeningens opfordring er nu, at politikerne vender blikket mod alkoholens triste følgevirkninger, og der er nok at tage fat på. Mere end 500.000 danskere har et skadeligt alkoholforbrug, og 147.000 af dem er afhængige og har et decideret misbrug. 3.000 danskere dør hvert år af alkoholmisbrug og alkoholrelaterede sygdomme. Vi ved, at styrket forebyggelse kan være med til at forhindre, at så mange danskere får et skadeligt alkoholforbrug og kan forebygge en del af de alkoholrelaterede dødsfald, som vi desværre ser hvert eneste år. Derfor bør politikerne hæve prisen markant på alkohol og forhøje aldersgrænsen på køb af alkohol til 18 år.

Lægeforeningens håb er, at den forsmag på forebyggelsestiltag, som vi fik i slutningen af 10’erne, vil manifestere sig i langt mere handlekraft fra politikernes side i forhold til at forebygge tobaks- og alkoholrelaterede sygdomme fremadrettet. Derfor kommer Lægeforeningen fortsat til at holde et skarpt øje med udviklingen på området.

 

Læs mere: