Årsberetning 2019

Læge- og Patienthåndbogen: Vigtigt værktøj for både læger og patienter

Antallet af besøg og de positive tilbagemeldinger fra brugerundersøgelserne viser, at Læge- og Patienthåndbogen er et vigtigt værktøj for både læger og patienter.

Troværdighed. Let forståeligt sprog. Godt overblik. Jeg finder, hvad jeg søger. Det er nogle af de positive beskrivelser, der går igen blandt patienterne, når man spørger dem om, hvad de synes om Patienthåndbogen. Brugerundersøgelser og feedback fra de lægefaglige brugere viser også, at Lægehåndbogen er populær og en meget vigtig del af den daglige kliniske værktøjskasse i almen praksis, ligesom den også er hyppigt brugt på medicinstudiet. De konkrete besøgstal bekræfter de positive tilbagemeldinger fra brugerne. I december 2018 havde Læge- og Patienthåndbogen således knap 2,3 millioner besøg og fire millioner sidevisninger.

Tværgående samspil
I 2018 er der sat gang i at linke endnu mere til relevant nationalt og regionalt indhold, så de sundhedsfaglige brugere nemt kan komme videre til andre parters indhold, når det er relevant. Det tværregionale indholdssamarbejde med flere regioner er fortsat i 2018 med udvikling af populære øvelsesvideoer til f.eks. knæ og hofte. Der samarbejdes også på tværs med sundhedsvæsenets parter på de to Facebook-platforme, hvilket bidrager til et højt engagement fra følgerne.

Videokoncept
Både sundhedsfaglige og patienter vil netop gerne se video om sundhed og sygdomme, når det supplerer det tekstmæssige indhold. Sekretariatet har i 2018 udarbejdet et videokoncept, der bidrager til at kvalificere produktionen af videoindholdet. I dag er der 2.100 visuelle materialer på Læge- og Patienthåndbogen, hvoraf 450 er videoer eller animationer. Derudover er der 5.300 artikler om sundhed og sygdom i de to håndbøger. Alt indhold bliver redigeret af cirka 100 lægefaglige redaktører.

Lægeforeningen er ansvarlig for opdatering og udvikling af både Læge- og Patienthåndbogen. Danske Regioner og de fem regioner ejer de to store opslagsværker, der bliver fremvist på sundhed.dk.