Årsberetning 2019

Lægeforeningen regionalt: Styrk psykiatrien og drop spareplanerne

Lægeforeningens regionale afdelinger har haft et aktivt år, hvor kampen mod regionale besparelser og en vellykket indsats for at få sat den pressede psykiatri på regionernes politiske dagsorden har fyldt på det regionale sundhedspolitiske område. Oveni har der i alle regioner været velbesøgte medlemsmøder om så forskellige emner som retsmedicin, ytringsfrihed og kunstig intelligens.

Både varetagelsen af foreningens sundhedspolitiske interesser i regionerne og en lang række populære medlemsarrangementer har gjort det seneste år travlt for Lægeforeningens fem regionale afdelinger.

Kampen for psykiatrien nyttede
Den pressede psykiatri har været et politisk emne i alle regioner. Efter at Lægeforeningens repræsentantskab på Lægemøde 2018 vedtog politikpapiret Styrk psykiatrien nu – det vedrører os alle, er alle fem regionale Lægeforeninger gået i dialog med regionsrådspolitikerne for at gøre dem opmærksom på udfordringerne i psykiatrien.

Regionsrådspolitikerne lyttede til Lægeforeningen. I Region Hovedstaden besluttede regionsrådet eksempelvis at friholde psykiatrien for besparelser i budgettet, og at afsætte et varigt beløb på 63 millioner kroner til psykiatrien fra og med 2019. Regionsrådet i Region Syddanmark valgte også at give psykiatrien et markant løft på 43 millioner kroner i budgetaftalen for indeværende år.  

Kamp mod regionale spareplaner
Alle regioner har haft sparekniven fremme i sundhedsbudgettet. De regionale lægeforeninger har både i høringssvar, i de regionale medier og på møder med politikerne påpeget, at besparelserne kan få alvorlige konsekvenser for patientsikkerheden. I forlængelse af kampen mod besparelser advarede Lægeforeningen Nordjylland eksempelvis mod den alvorlige overbelægning på nogle af regionens sygehuse.

Aftryk i regionernes budgetter
De regionale afdelinger af Lægeforeningen arbejder ikke kun for at påpege konsekvenserne af besparelser i de regionale budgetter, men også for at påvirke fordelingen af de regionale midler. I 2018 fik bestyrelsen i Lægeforeningen Hovedstaden således sat et aftryk i Region Hovedstadens budget. Efter opfordring fra Lægeforeningen besluttede regionsrådet nemlig at investere fem millioner kroner årligt i efteruddannelse af speciallæger for en periode på fire år.

Populære medlemsmøder
Alle fem regionale lægeforeninger har afholdt en række velbesøgte medlemsmøder med fagligt og politisk indhold.  Nogle af de møder, der trak flest deltagere i det forløbne år, havde emner som epidemier, retsmedicin, moderne smertebehandling, ytringsfrihed og Kunstig Intelligens på dagsordenen.

Regionale tilbud til pensionerede læger
De fem regionale lægeforeninger er desuden sekretariat for Foreningen af Pensionerede Lægers regionale aktiviteter – bl.a. medlemsmøder og informationsmøder omkring pensionsforhold.

Lige om hjørnet venter Folketingsvalget. De regionale lægeforeninger vil være vært for fem regionale valgmøder, hvor regionale folketingskandidater stiller op til en debat om sundhedspolitik.