Lægemøde 2017: Giv nu patienter med psykiatriske sygdomme bedre forhold

28/04/17

På trods af politiske løfter får alvorligt syge psykiatriske patienter fortsat ikke den hjælp, som de har brug for. Lægeforeningens formand, Andreas Rudkjøbing, opfordrer politikerne til at give psykiatrien det tiltrængte økonomiske løft, så patienter med psykiatriske sygdomme bliver ligestillede med andre patienter.

Da den daværende regering for et par år siden lancerede en handlingsplan for psykiatrien, var det med løfter om, at nu skulle patienter med psykiatriske sygdomme prioriteres højt. Men desværre er der samtidig skåret ned på sengepladser og sparet på driften. Virkeligheden nogle steder i psykiatrien er fortsat den, at alvorligt syge mennesker ikke kan få den hjælp, som de har brug for.

Budskabet fra Andreas Rudkjøbing på Lægeforeningens årsmøde er derfor klart: Giv nu psykiatrien det økonomiske løft, som er så tiltrængt.

”Handlingsplanen for psykiatrien blev en plan uden handlinger. Der er brug for handlinger nu. Vi skal én gang for alle have gjort op med den stedmoderlige behandling, som psykiatrien har fået i sundhedsvæsenet igennem alt for mange år. Politikerne må sikre, at patienter med psykiatriske sygdomme får bedre forhold og bliver ligestillede med andre patienter”, siger Andreas Rudkjøbing.