Læger: Politikerne svigter forebyggelsen

28/04/17

Kun én ud af fem læger mener, at politikerne prioriterer forebyggelse af sygdom i tilstrækkelig grad, viser en ny Gallup-undersøgelse blandt læger. Lægeforeningen peger på, at effektiv forebyggelse er nødvendig, hvis politikerne for alvor vil bekæmpe de store folkesygdomme.

Politikerne gør for lidt for at forebygge sygdomme. Kun én ud af fem læger mener, at politikerne prioriterer forebyggelse af sygdomme i tilstrækkelig grad. Det fremgår af en ny undersøgelse, som Gallup har udarbejdet for Lægeforeningen blandt knap 1.000 læger.

”Det er sørgeligt at se, hvor lidt forebyggelse fylder på den politiske dagsorden i disse år. Signalet fra lægerne er særdeles tydeligt, og det bør politikerne tage alvorligt. Det er os, der møder patienterne og ser konsekvenserne af, at forebyggelsen ikke prioriteres – f.eks. i form af flere kræfttilfælde, diabetes og KOL”, siger Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen. 
Han peger især på, at indsatsen for at beskytte børn og unge mod tobak ikke er tilstrækkelig.

”Tobak er så skadelige for unge. Desto tidligere de begynder med cigaretterne, desto større sandsynlighed er der for, at de bliver syge eller dør af det senere. At beskytte unge mod de følger, burde være en oplagt opgave for politikerne på Christiansborg.  Alligevel oplevede vi her for nylig, at det var umuligt at få politisk flertal for at forbyde rygning på erhvervsskoler og dermed ligestille eleverne der med deres jævnaldrende på gymnasierne. Det er ikke at tage forebyggelse alvorligt”, siger Andreas Rudkjøbing.

Gallup-undersøgelsen viser da også, at 60 procent af lægerne ikke mener, at der bliver gjort tilstrækkeligt for at forhindre, at unge starter tidligt med at ryge.

Forebyggelse kan bekæmpe ulighed i sundhed
Læger ser også forebyggelse som et af de vigtigste redskaber til at stoppe den alt for stor ulighed i sundhed. I Gallup-undersøgelsen mener 76 procent af de adspurgte læger, at forebyggelsen skal styrkes, hvis den sociale ulighed i sundhed skal reduceres.  

”At forebygge rygning er det mest effektive våben mod uligheden i sundhed. Røg skærer år af menneskers liv, og de sidste år af deres liv er rygere ofte syge. Så hvorfor sætter politikerne ikke ind der? Mange af dem giver jo udtryk for stor bekymring over uligheden i sundhed, og den burde de handle på. For læger og andre sundhedsprofessionelle kan ikke løfte opgaven med at sikre en effektiv forebyggelse alene. Vi har i den grad brug for fremsynede politikere”, siger Andreas Rudkjøbing.

Lægeforeningen skal diskutere forebyggelse på sit repræsentantskabsmøde den 28.-29. april 2017 og vil i den kommende tid presse hårdt på for at få politikerne på Christiansborg til at sætte forebyggelsen på den politiske dagsorden og tage konkrete forebyggelsesinitiativer. 

Fakta: Gallup-undersøgelse blandt læger om forebyggelse:
993 repræsentativt udvalgte læger er i perioden fra 20. februar til 4. marts 2017 blevet stillet spørgsmål om forebyggelse.

20 procent af de adspurgte er enten enige eller overvejende enige i at Folketingets politikere prioriterer forebyggelse af sygdomme i tilstrækkelig grad.

76 procent af de adspurgte svarer enten enig eller overvejende enig til spørgsmålet: ”Hvis den sociale ulighed i sundhed skal reduceres, er det nødvendigt at forebyggelsen styrkes”.

60 procent af lægerne i undersøgelsen er uenige eller overvejende uenige i, at indsatsen der i dag gøres for at forebygge en tidlig rygestart hos unge er tilstrækkelig.