Læger siger ja til at indføre værdighedskrav

29/04/17

Der var meget stor opbakning på Lægeforeningens repræsentantskabmøde lørdag til at indføre et værdighedskrav for læger. Det sker efter en række sager, hvor læger har haft uheldige roller.

Lægeforeningens repræsentantskab bakkede lørdag på foreningens repræsentantskabsmøde op om at indføre et værdighedskrav for læger. Forslaget kommer efter, at der er i de seneste år har været en række uheldige sager, hvor læger f. eks. har svindlet med forskningsmidler.

Lægernes formand, Andreas Rudkjøbing, er glad for ja’et til at indføre et konkret værdighedskrav for foreningens medlemmer.

”Det er vigtigt, at vi som stand kan signalere, at der er måder at handle på, som vi ikke kan acceptere. Erfaringen viser jo, at én læges handlinger kan ødelægge rigtig meget for det store flertal af læger. Her tænker jeg på patienternes, kollegers og politikeres tillid til os som fagpersoner med et særligt ansvar”, siger han.

Værdighedskravet har fokus på grove handlinger, ikke bagateller
Andreas Rudkjøbing understreger, at formålet med forslaget ikke er at hænge læger ud for bagateller.

”Det nye værdighedskrav skal bruges over for handlinger, som er gentagne, grove eller bevidste brud på almene eller lægespecifikke normer for adfærd. Et eksempel på kan det kan være, hvis en læge systematisk bruger forskningsmidler til at betale for møbler, kunst eller andre genstande til sit eget hjem. Men formålet med at indføre et værdighedskrav er ikke at straffe enkeltpersoner. Det handler først og fremmest om klart at kunne kommunikere, hvilken adfærd vi forventer af os selv og vore kolleger”, siger Andreas Rudkjøbing.

Om en læge overtræder værdighedskravet, afgøres af Lægeforeningens Lægeetiske Nævn. Hvis det er tilfældet, vil han eller hun få en påtale fra Lægeetisk Nævn.

Lægeetisk Nævn kan tage flere sager op
Lægeforeningens repræsentantskab besluttede også lørdag, at nævnet fremover selv vil kunne tage flere sager op. Indtil nu har nævnet ikke kunnet gå ind i sager, som verserer ved domstolene, eller med sager, hvor lægen er idømt en sanktion.

”Det er meget positivt, at det nu ændres. For med de gamle regler har nævnet ikke kunne tage stilling i nogle af de alvorlige sager, som vi har oplevet de seneste år”, siger Andreas Rudkjøbing.

Lægeforeningens nye værdighedskrav har denne ordlyd: En læge skal altid handle på en måde, som viser lægen værdig til den tillid fra patienter, kolleger og samfund, som varetagelse af lægerollen kræver.