Årsberetning 2019

Masser af aktiviteter for de pensionerede læger

Kurser, foredrag, arrangementer i alle fem regioner og arbejdet for at også pensionerede læger skal kunne henvise patienter til sekundærsektoren og laboratorieundersøgelser. 2018 var et meget aktivt år for Foreningen af Pensionerede Læger (FPL).

Ligesom de foregående år var også 2018 et meget travlt år for FPL. Foreningen afholdt i løbet af året mange og meget velbesøgte regionale arrangementer med emner som bl.a. onkologi, retsmedicin, resistente bakterier, psykiatri og epidemier. Desuden var der stor søgning til iPad-kurser, som løbende er blevet udbudt.

Det har længe været et ønske, at pensionerede læger kunne lave henvisning til sekundærsektoren og laboratorieundersøgelser. Lægeforeningen og FPL arbejder tæt sammen om at få en aftale i hus, så pensionerede læger kan bruge Henvisningshotellet.

FPL udsender løbende et populært og meget læst elektronisk nyhedsbrev, som holder medlemmerne orienterede om foreningens aktiviteter.

FPL arbejder for bedre vilkår for pensionisterne og for at opbygge faglige, sociale og kulturelle netværk blandt foreningens 5.200 medlemmer.