Regioner tager ikke ansvar for speciallægers efteruddannelse

25/04/17

Speciallæger har hver især et ansvar for at holde sig fagligt ajour, så patienterne får den bedste behandling. Men regioner har også et stort ansvar, og desværre er det langt fra alle speciallæger, som har de nødvendige muligheder for systematisk kompetenceudvikling, viser ny undersøgelse. Lægeforeningen opfordrer regionerne til at leve op til deres ansvar - til gavn for patienterne.

Mere end to år efter at Lægeforeningen og Danske Regioner blev enige om en række principper, som skal sikre systematik i speciallægernes efteruddannelse, lever regionerne stadig ikke op til deres ansvar. Det viser en ny undersøgelse, som Lægeforeningen har foretaget blandt 926 speciallæger.

Det er fortsat blot hver fjerde speciallæge på hospitaler, der får tilbudt en samtale med sin leder om behovet for kompetenceudvikling. På nogle områder står det faktisk værre til nu end i 2014, hvor Lægeforeningen foretog en tilsvarende undersøgelse. Således har kun 28 procent af alle speciallæger - uanset hvor de er ansat -  en plan for, hvordan de får udviklet deres kompetencer. Det er seks procent færre end i 2014.

”Speciallæger har naturligvis også selv et ansvar for at holde sig fagligt ajour. Sådan skal det også være. Men regionerne er nødt til at give os rammerne, så det kan lade sig gøre. For snart tre år siden anerkendte de, at netop systematikken og den individuelle tilgang er vejen frem i lægers efteruddannelse. Derfor er det meget skuffende, at de ikke har ladet handling følge ord”, siger Mads Skipper, formand Lægeforeningens Uddannelses- og Forskningsudvalg.

Han peger på, at løbende kompetenceudvikling er en vigtig forudsætning for at sikre patienterne den bedste behandling og undgå fejl. Forskning viser, at man får de bedste resultater, hvis der lægges en individuel plan for speciallægernes faglige udvikling.

”Måske skal speciallægen på kursus og opdateres i teoretisk viden, men det kan også være, at sidemandsoplæring eller besøg på en anden afdeling giver mere mening. Det afgørende er, at planen er tilpasset de behov, som den enkelte speciallæge og arbejdspladsen har for at kunne give den bedste behandling, og derfor er der al mulig grund til, at regionerne hurtigst muligt får sat gang i en mere systematisk og målrettet kompetenceudvikling”, siger Mads Skipper.

Lægeforeningens repræsentantskab skal på Lægemødet den 28. og 29. april diskutere, hvordan både læger og regioner kan sikre større systematik i speciallægers kompetenceudvikling.

Tal fra spørgeskemaundersøgelse blandt speciallæger i Danmark januar 2017:

Færre speciallæger har en plan for efteruddannelse: 28 pct. af speciallægerne har en plan, mens 72 pct. ikke har. I 2014 havde 34 pct. en plan, mens 66 pct. ikke havde.

Flere speciallæger lægger vægt på systematik i deres kompetenceudvikling: I 2017 svarede 61 procent, at de vurderer, at systematik i kompetenceudvikling er vigtig eller meget vigtig. I 2014 var det kun 45 procent, der mente, at det var vigtigt eller meget vigtigt.