Formanden er på valg i år

05/03/18

Det er på Lægemødet, at Lægeforeningens repræsentantskab vælger formanden for Lægeforeningen. Sidste formandsvalg fandt sted i 2015 i København, hvor Andreas Rudkjøbing blev valgt til formand for en treårig periode.

Andreas Rudkjøbing er derfor på valg igen i 2018, og han har meddelt, at han genopstiller.

På nuværende tidspunkt er der ingen modkandidater. Hvis man ønsker at melde sit kandidatur, kan man give besked til og få svar på evt. spørgsmål hos administrerende direktør, Bente Hyldahl Fogh, på telefon 2030 8211 eller bhf@dadl.dk.

Vedtægterne giver mulighed for, at kandidater kan opstille på selve Lægemødet, men vi opfordrer til at man melder sit kandidatur i god tid. Læger, der er medlem af Lægeforeningen, er valgbare.

Formandsvalget bliver afholdt under årets Lægemøde og er programsat til lørdag d. 21. april 2018.