Årsberetning 2019

Opprioritér nu behandlingen af psykiatriske patienter

Psykiatrien halter fortsat bagefter det øvrige sundhedsvæsen. Med udspillet Styrk psykiatrien nu – det vedrører os alle – kom Lægeforeningen i 2018 med en række konkrete anbefalinger til, hvordan patienter med psykiske lidelser kan få tilbudt samme hurtige og effektive behandling som alle andre patienter i sundhedsvæsenet. 

Der er helt uforståeligt, at patienter fortsat forskelsbehandles, fordi deres sygdom er psykisk. Mennesker med psykisk sygdom har helt den samme og indlysende ret til at få den rigtige behandling som alle mulige andre. Men det får de desværre langtfra altid, og det skal der laves om på.

Derfor lancerede Lægeforeningen i forbindelse med Lægemøde 2018 udspillet Styrk psykiatrien nu – det vedrører os alle.  Udspillet indeholder en række helt konkrete forslag til at forbedre forebyggelse af psykisk sygdom og bedre behandling til patienter, som lider af en psykiatrisk lidelse. Forslagene er blandt andet, at der oprettes tilstrækkeligt med sengepladser til, at patienter kan indlægges ved behov og ikke skal udskrives før tid. Kvaliteten i behandlingen skal løftes, og der, hvor det giver fagligt giver mening, kan patienterne med fordel i højere grad end nu behandles hos praktiserende speciallæger i psykiatri.

Flere penge er en forudsætning
Samtidig kommer man ikke uden om, at en underliggende forudsætning for forbedringer er, at der tilføres flere penge. Hvis politikerne virkelig vil styrke de psykiatriske tilbud, skal kapaciteten øges. Selv om der er sket en positiv udvikling i psykiatrien efter den første psykiatriplan i 2014, er det langt fra nok til at hjælpe de stadigt flere patienter, der har behov for psykiatrisk hjælp.

Regeringen har lyttet – men langtfra nok
Styrk psykiatrien nu – det vedrører os alle var især tænkt som et indspark til regeringens nationale psykiatrihandleplan, som kom i september 2018. Regeringens handleplan vidner om en bred erkendelse af behovet for at forbedre indsatsen for mennesker med psykiske lidelser, og den indeholder en række gode initiativer, hvor de fleste hver for sig er gode, og hvor der også er blevet lyttet til Lægeforeningen. Men planen mangler den faglige prioritering, en langsigtet finansiering, en ambition om for alvor at styrke den del af psykiatrien, som tager sig af de mest syge patienter, og bud på at løse lægemanglen i specialet, som Lægeforeningen har efterlyst.

Blandt både patienter, fagfolk og medier er der – bl.a. på baggrund af Lægeforeningens vedholdende arbejde - en voksende erkendelse af, at det er diskrimination af syge mennesker, når psykiatrien fortsat må kæmpe med manglende ressourcer. Det bliver en lang proces, og det vil komme til at kræve et konstant pres på politikerne for at få dem til at tage deres ansvar for den sårbare patientgruppe på sig.

Nationalt partnerskab skal løse manglen på psykiatere

Der mangler speciallæger i psykiatrien. Derfor har Lægeforeningen i samarbejde med Overlægeforeningen og Yngre Læger foreslået et nationalt partnerskab i regi af Sundhedsministeriet. Partnerskabet skal både kunne kortlægge udfordringerne med at få nok læger til psykiatrien og komme med anbefalinger og konkrete tiltag til løsninger, som kan gøre psykiatrien til en mere attraktiv arbejdsplads for læger både på kort og langt sigt.

Ud over Sundhedsministeriet, som skal påtage sig at lægge sekretariat til samarbejdet, foreslår Lægeforeningen og de to andre lægeorganisationer, at deltagerne i partnerskabet bliver Sundhedsstyrelsen, de fire universiteter, som udbyder medicinstudiet, regionerne, Danske Patienter og de relevante lægelige organisationer – herunder Lægeforeningen, Yngre Læger og Overlægeforeningen m.fl.

Indtil videre har sundhedsministeren ikke taget forslaget til sig. Men Lægeforeningen vil sammen med de øvrige lægelige organisationer blive ved med at presse på for at få løsninger på de store problemer med rekruttering og fastholdelse af psykiatere.