Pedram Kazemi-Esfarjani

Valgoplæg

Mine udtalelser fra valgkampen 2015 gælder fortsat i 2020: 

https://dagensmedicin.dk/forste-kandidat-til-formandsposten-i-lageforeningen-har-meldt-sig-pa-banen/ 

Valgvideo 2015-2020: https://vimeo.com/125666928

5. juni fejrer vi Grundlovsdagen. Folkets forsvar og implementering af det Danske Riges Grundlov er i dag mere relevant end nogensinde. Som liberal, nationalistisk fagforeningsmand og læge er mine prioriteringer at forsvare og håndhæve den grundlovssikrede frihed, suverænitet og lige adgang til hjælp og sikkerhed for patienter af alle aldre, samt lægers arbejdsret og lægeløfte.

Afskaf Nazi-EU-statsapparatet og dets styrelsesdomstole - de er grundlovsstridige. Danske Riges Grundlov kræver separation mellem udøvende og dømmende magt vedr. retsplejen og sikring af arbejdsrettigheder: se Danske Riges Grundlov § 61, § 62, §74, § 75 Stk. 1. https://www.retsinformation.dk/eli/lta/1953/169

Andre mærkesager: Humanitær medicin til danskere; forebyggelige dødsfald skal bringes til nul i 2020; "Never-events" skal aldrig ske, og informeret samtykke sikrer patienters, pårørendes og lægers integritet og retssikkerhed; flere og velbetjente hospitalssenge må etableres af private sygekasse-kooperativer, offentlige og private hospitaler; nære sygehuse med avanceret livredning skal etableres ved privat, kooperativ initiativ; vi skal gøre op med feudale supersygehuse og centralisering; praktiserende læger skal forblive selvstændige erhvervsdrivende i mindre praksis og igen få direkte henvisningsret til indlæggelse af patienter på specialiserede afdelinger; "gate-keeper" er lejesoldat, ikke læge; vi skal forhandle eller tilkæmpe bedre lægelønninger, så skatteopkræveren ikke profiterer på vores arbejde via skat og via underbetaling; tvang, tavshed og Berufsverbot skal udfordres proaktivt ved fri procesbevilling og nævningeting; politikere og administratorer må pålægges straffeansvar; jeg stiller op på en lov og orden dagsorden, hvor medikolegalt ansvar deles af alle involverede.