Presse på Lægemødet

Her vil du kunne finde links til artikler og radioindslag, der omhandler temaerne på årets Lægemøde:

Nogle af artiklerne ligger bag login.

Læger: Psykiatriske patienter med misbrug lades i stikken (Ugeskrift for Læger 26. marts 2018)

6 af 10 psykiatere må jævnligt udskrive patienter, før de er færdigbehandlede (Jyllands-Posten.dk 10. april 2018)

21-årig i psykose: Først blev hun tvangsindlagt og bæltefikseret. Dagen efter skulle hun udskrives (Jyllands-Posten.dk 10. april 2018)

Lægeforeningen: Lad lægesekretærer klare psykiaternes administrative arbejde (Jyllands-Posten.dk 12. april 2018)

Psykiatrien har det bedre, men er langtfra "udskrivningsklar" (Ugeskrift for Læger 12. april 2018)

Det er lettere at forholde sig til et brækket ben end en psykisk sygdom (Jyllands-Posten.dk 13. april 2018)

Klart nej til aktiv dødshjælp i nye lægeetiske principper (Ugeskrift for Læger 13. april 2018)

Kampen for lægers retssikkerhed fortsætter (Ugeskrift for Læger 13. april 2018)

Mistede sin søn to dage efter han blev udskrevet - nu har hun et opråb (TV-2.dk 15. april 2018)

»Forandring af tilsynet med læger bliver min vigtigste opgave« (Ugeskrift for Læger 16. april 2018)

Rundspørge: Læger i tvivl om journalføring (Dagens Medicin 17. april 2018)

Lægeformand: Regioner, tag ansvar for patientsikkerhed (20. april 2018)

Sundhedsloven bliver ændret på grund af Svendborgsagen (Ugeskrift for Læger 20. april 2018)

Nej tak til ny produktivitetsmodel (Ugeskrift for Læger 20. april 2018)

Lægeformand: Regioner skal styrke indsatsen mod fejl (Ugeskrift for Læger 20. april 2018)

Ærespris til Merete Nordentoft (Ugeskrift for Læger 21. april 2018)

Undersøgelse: Svendborgsagen har ført til overbehandling (Ugeskrift for Læger 21. april 2018)

Ny undersøgelse: Læger er blevet unødvendigt grundige efter Svendborg-sagen (Ugeskrift for Læger 21. april 2018)

Nej til dødshjælp skal være lægeetisk princip (Ugeskrfit for Læger 21. april 2018)

Forslag fra klinikken til ministeren (Ugeskrift for Læger 21. april 2018)