Årsberetning 2019

Solid viden omsat til god praksis for borgernes sundhed

Vidensråd for Forebyggelse har i 2018 primært haft fokus på rygning og mad- og måltidsvaner.

Hvordan fremmer vi sunde mad- og måltidsvaner blandt børn og unge? Det var titlen på Vidensråd for Forebyggelses første rapport i 2018. Den gav en status på overvægt, og de sundhedsmæssige konsekvenser heraf, blandt børn og unge. Samtidig giver rapporten et overblik over, hvilke indsatser, der er evidens for, virker i forhold til at fremme sunde mad- og måltidsvaner. Rapporten blev præsenteret ved en velbesøgt konference i Domus Medica og fik bred omtale i medierne.

Forebyg at børn og unge begynder at ryge
I april publicerede rådet rapporten Forebyggelse af rygning blandt børn og unge. Hvad virker? som beskriver de tiltag, der bedst forebygger, at børn og unge begynder at ryge. Rapporten blev også præsenteret på en velbesøgt konference i Domus Medica og fik en del medieomtale.

Set i lyset af, at andelen af rygere er langt større på erhvervsskoler end på gymnasier, udarbejde Vidensrådet for Forebyggelse i juni en rapport med anbefalinger specifikt rettet mod erhvervsskoleelever.

Hvordan forebygger vi kræft?
I juni udkom rapporten Forebyggelsespotentiale for de fem hyppigste kræftformer blandt mænd og kvinder i Danmark. Formålet med rapporten var at estimere og grafisk præsentere det teoretiske forebyggelsespotentiale af disse seks risikofaktorer: Rygning, alkohol, overvægt/svær overvægt, lav fysik aktivitet i fritiden, HPV-infektioner og solskoldning i forhold til udvikling af nye tilfælde af de fem hyppigste kræftformer blandt danske mænd og kvinder.

Vidensråd for Forebyggelse er et uafhængigt råd, som er etableret i et samarbejde mellem Lægeforeningen og TrygFonden. Rådet har 15 eksperter, som har stor viden om faktorer, der kan påvirke danskernes sundhed – bl.a. stress, alkohol, rygning, kost, fysisk aktivitet, adfærd, muskel- og knoglesygdomme, psykiske lidelser samt generel forebyggelse af livsstilssygdomme.