Velkommen til Lægemødet 2020

Det er næppe undgået jeres opmærksomhed, at coronakrisen også har sat sit præg på Lægemødet. Foreløbig har den medført, at Lægemødet er udskudt fra april til den 19. juni i Aarhus. Det har også været nødvendigt at tilrettelægge mødet i en stærkt forkortet udgave med færre punkter på dagsordenen og uden den sædvanlige fest.

En særlig forhindring findes i regeringens regler omkring begrænsning af forsamlinger. Disse regler undergår hele tiden ændringer, men for at være på den sikre side, vil det kun være inviterede til Lægemødet, der kan deltage fysisk i mødet, selv om mødet traditionelt er åbent for alle. For alle interesserede - men ikke inviterede - vil der være mulighed for at følge mødet via streaming. De skærpede begrænsninger vil komme til at fremgå af den forretningsorden for afvikling af Lægemødet, der skal vedtages efter valg af dirigent.  

Coronavirusset har kastet sine lange skygger ud over hele verden og har også stillet store krav til, at vi og andre sundhedsprofessionelle på meget kort tid har måttet omstille sundhedsvæsenet til den nok værste sundhedskrise i nyere tid. Vi ser nok alle frem til, at tingenes tilstand normaliseres mere og mere.

På trods af disse afviklingsbenspænd glæder bestyrelsen og jeg os til at mødes med jer kollegaer enten fysisk eller virtuelt fra hele landet for at tale om de mange stands- og sundhedspolitiske spørgsmål, som vi har tilfælles. Jeg aflægger den traditionelle beretning og ser frem til at høre jeres synspunkter og kommentarer. Der burde være nok at tale om.

Et af de vigtige punkter i år på Lægemødet bliver, når foreningens repræsentantskab skal vælge en ny formand for Lægeforeningen, da jeg har valgt at sende stafetten videre efter fem fantastiske og berigende år som formand for foreningen. Det har været en ære at varetage lægestandens interesser i sundhedsvæsenet og samfundet bredt. For sundhedspolitik fylder naturligvis meget for os, men det optager også i høj grad danskerne og patienterne.

Vi står i sundhedsvæsenet med andre udfordringer end Covid-19, og jeg er sikker på, at Lægeforeningen og dens nye formand ser frem til at præge regeringens sundhedsudspil, en langsigtet plan for psykiatrien, arbejdet med videreuddannelsen af læger, lægers retssikkerhed og meget mere, der så småt er ved at komme i gang igen.  

Vel mødt

Andreas Rudkjøbing