Velkommen til Lægemødet 2021

Sidste år blev Lægemødet afholdt i en uvant og mindre udgave end sædvanligt på grund af restriktionerne, der skulle forhindre coronavirus i at sprede sig. På dette års Lægemøde vil rammerne i højere grad ligne de lægemøder, vi kender – bortset fra de større mængder håndsprit – og det kan vi godt glæde os over. For når vi på denne måde kan samles på mere normal vis, er det blandt andet fordi den indsats, vi hver især har gjort mod coronasmitte, har virket.

I det hele taget er der grund til optimisme. Vaccinerne er godt i gang med at blive rullet ud i samfundet, og i skrivende stund er knap otte procent af befolkningen i Danmark færdigvaccineret. Men vaccinerne kan ikke klare det alene. Det gælder både i forhold til corona og for mange andre infektionssygdomme. Her har restriktionerne båret os langt gennem epidemien.

Siden Covid-19 gjorde sin entré i Danmark, har mange af os helt naturligt brugt tid og kræfter på at svare på spørgsmål om alt mellem virus og vacciner. Få har dog engageret sig i den rådgivningsopgave med samme ildhu som kollegerne fra Facebookgruppen ”Spørg-en-læge-om-corona”. Deres imponerende arbejde med faglig formidling i en coronatid skal vi høre mere om på Lægemødet.

Desuden glæder jeg mig til den politiske debat om sundhedsvæsenets styrker og svagheder i lyset af Covid-19. Der er i det hele taget ingen tvivl om, at coronavirus har fyldt meget for mange læger. Og har givet os og vores kolleger endnu flere opgaver oveni de mange, vi allerede løser i et effektivt, men også presset sundhedsvæsen.

Men der skal også være plads til andet end Covid-19 og jeg ser meget frem til at drøfte andre, vigtige emner. Især det nødvendige løft af psykiatrien og nedbringelsen af den sociale ulighed i sundhed er for mig helt centrale områder – ligesom de i en vis grad er overlappende problemstillinger.

Vi har to tætpakkede Lægemøde-dage foran os, og i Lægeforeningens bestyrelse, ser vi frem til at byde velkommen 11. og 12. juni. Og, vil jeg tilføje, jeg glæder mig særligt til at byde velkommen efter mit første år som formand for Lægeforeningen.  

Vel mødt

Camilla Noelle Rathcke