Workshops

I forbindelse med tilmelding til Lægemøde 2020 skal repræsentanterne prioritere to af følgende workshops:

  1. Er lægefagligheden under pres?
  2. Fremtidens læge – kapacitet og kompetencer i et sammenhængende sundhedsvæsen
  3. Etiske risici når læger arbejder for offentlige myndigheder
  4. Debat om it-sikkerhed og innovation
  5. Prioritering i sundhedsvæsenet er et vilkår – men hvordan gøres det bedst?
  6. Sundhed og klima – hvad er lægernes opgave?

 

Workshop 1. Er lægefagligheden under pres?
Lægers faglighed bliver jævnligt udfordret af andre verdensbilleder end det traditionelt sundhedsvidenskabelige, og halvdelen af danskerne mener, at alternativ behandling kan være mindst lige så effektiv som konventionel behandling.

Spørgsmålet er, om lægernes faglighed i stigende grad kommer under pres, og hvis den er, hvad kan vi som lægestand gøre ved det? Er der brug for kampagner rettet mod politikere og/eller befolkningen? Og er der fagområder, hvor der er brug for mere forskning og et stærkere evidensgrundlag, så lægens troværdighed styrkes?

 

Workshop 2. Fremtidens læge – kapacitet og kompetencer i et sammenhængende sundhedsvæsen
Danmark mangler speciallæger. Derfor arbejder Lægeforeningen på at få flere videreuddannelsespladser og sikre forhold, der giver de bedste vilkår for uddannelse. Vi ser også se på, hvad læger skal kunne – både i forhold til patientsammensætning, arbejdsopgaver i sundhedsvæsenet og ikke mindst i forhold til den teknologiske udvikling.

Kom og få indsigt i, hvordan Lægeforeningen arbejder med uddannelsespolitik. Dine input vil indgå i det videre arbejde i Lægeforeningens Udvalg for Uddannelse.

 

Workshop 3. Etiske risici når læger arbejder for offentlige myndigheder
Er det et etisk acceptabelt, hvis læger har fast tilsyn med isolationsindsatte, når vi nu ved, at isolationsanbringelse er en sundhedsskadelig praksis? Er det problematisk eller helt naturligt, at læger bidrager til at aldersbestemme asylansøgere, som siger, at de er mindreårige, men ser ældre ud? Og bør læger deltage i tvangsudsendelse af afviste asylansøgere? Er svaret det samme, hvis det ikke er en afvist asylansøger, men en person som er udvisningsdømt på grund af en alvorlig forbrydelse?

Kom og være med i diskussion om de svære spørgsmål, der opstår, når læger arbejder for myndigheder som politiet, kriminalforsorgen eller udlændingestyrelsen.

 

Workshop 4. Debat om it-sikkerhed og innovation
Deltag i to inspirerende debatter, hvor du får lejlighed til at diskutere, om de stigende datamængder og brugen af innovation beriger eller udfordrer sundhedsvæsenet? På workshoppen bliver du klogere på, hvilke udfordringer sundhedsvæsenet, men også lægerne, står overfor som følge af den stigende digitalisering. Vi skal drøfte, hvordan sundhedsvæsenet håndtere kan de stigende datamængder – og hvad med patientsikkerhed og lægens ansvar?

Herudover skal vi se på innovation i sundhedsvæsenet, som i stigende grad bliver italesat som en væsentlig faktor i håndteringen af udfordringerne. Hvor er den innovation, der skal løse fremtidens udfordringer? Kommer der en bedøverobot? Er Sundhedsplatformen innovation? Er 1813? Hvor er lægerne? Og hvad er Lægeforeningens rolle?

 

Workshop 5. Prioritering i sundhedsvæsenet er et vilkår – men hvordan gøres det bedst?
Hvor ser du udfordringerne med prioritering i sundhedsvæsenet? Kom og udfordr Medicintilskudsnævnets formand, en repræsentant for Medicinrådet samt Lægeforeningens formand for Lægemiddel- og Medicoudvalget i en diskussion om prioritering af lægemidler i almen praksis og på sygehuse.

 

Workshop 6. Sundhed og klima – hvad er lægernes opgave?
Vi får dagligt nyheder om naturkatastrofer, der på en eller anden måde er forbundet med klimaforandringerne. Indlandsisen smelter, skovene brænder, temperaturerne stiger, og menneskers helbred er truet. Klimaudfordringerne er for alvor rykket tæt på – også når det gælder sundhed.

På workshoppen bliver du klogere på, hvad sammenhæng mellem sundhed og klima er, men du skal også selv bidrage med forslag til, hvordan vi ruster sundhedsvæsenet og os sundhedsprofessionelle til sygdomme relateret til klimaforandringerne. Men det stopper ikke her. Vi skal også kigge indad og diskutere, hvordan læger kan bidrage til at nedbringe CO2-udslip i sundhedsvæsenet, og i hvilken grad Lægeforeningen selv skal omstille sig til en grøn Lægeforening.